On dördüncü kakımırda Alaeddin Eretna İlhanlıların Rum genel vâlisi olarak Kayseri’ye geldi. İlhanlı İmparatorluğu yıkılınca Eratnaoğulları Beyliği kuruldu ve bu beyliğin Sivas’fecir sonrasında ikinci kellekentiydi.